Text Box: O nama
Text Box: Tečajevi
Text Box: Prijevodi
Text Box: Popis tečajeva
Text Box: Telephone +385
(0)40 33 30 02

Fax + 385
(0)40 33 38 67

Standardi vijeća

CEF stupnjevi

Centar za strane jezike Memento

Bu-net d.o.o., Strahoninec, Čakovečka 89, 40 000 Čakovec, memento@hi.t-com.hr

 

Kratki tečajevi

 

 

Kratki tečaj izrade poslovnih

pisama

Tečajevi se izvode u trajanju od 12 školskih sati. Tečaj je koncipiran kao baza obrazaca i vrsta poslovnih pisama koji se ponavljaju u sklopu poslovne korespodencije. Namijenjen je svima koji svakodnevno komuniciraju sa inozemnim poslovnim partnerima.

 

 

Kratki tečaj vještina pregovaranja                                

i trgovanja

Tečaj se izvodi u trajanju od 20 školskih sati. Za razliku od tečaja poslovnih pisama ovaj tečaj se bazira na usmenoj poslovnoj komunikaciji. Za sve poslovne ljude koji obavljaju poslove izvan svoga ureda, vode pregovore na stranim jezicima te im je potreban srodan vokabular. Nastava se izvodi kroz niz simulacija pregovora i poslovnih sastanaka.

       Za upis na tečaj potrebno je određeno predznanje jezika (min A2).

 

 

Konverzacijski tečajevi

Tečajevi se izvode u trajanju od 35 školskih sati, a mogu se izvoditi     
      
prema određenom stupnju poznavanja jezika polaznika.

       Za upis na početni konverzacijski tečaj polaznik mora poznavati 
      
osnove jezika tj. imati određeno predznanje (A1/A2).     

 

 

Kratki tečajevi gramatike               

Namijenjeni su učenicima, studentima ali i ostalim polaznicima koji 
      
trebaju naučiti gramatiku stranog jezika. Mogu se formirati prema  
      
određenim potrebama polaznika, u grupi ili individualno.