Home       On-line prijava        

Text Box: O nama
Text Box: Tečajevi
Text Box: Prijevodi
Text Box: Popis tečajeva
Text Box: Telephone +385
(0)40 33 30 02

Fax + 385
(0)40 33 38 67

Standardi vijeća

CEF stupnjevi

Centar za strane jezike Memento

Bu-net d.o.o., Strahoninec, Čakovečka 89, 40 000 Čakovec, memento@hi.t-com.hr

 

                 Kako bi se standardiziralo učenje stranih jezika u svim zemljama Europske unije skupina stručnjaka iz različitih područja donijela je prijedlog o osnivanju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike – Common European Framework of Reference for Languages (CEF) koji iscrpno objašnjava što osobe koje uče jezik moraju naučiti kako bi mogle određeni jezik koristiti za komuniciranje te koja znanja i vještine trebaju razviti da bi ga uspješno mogle koristiti.

                 Okvirom se definiraju stupnjevi jezične kompetencije koji  prate napredovanje učenika u određenoj fazi učenja kao i tijekom cijelog života, što se evidentira u EUROPSKOJ JEZIČNOJ MAPI. Jezična mapa je dokument u kojem je prikazana jezična kompetencija svakog građanina, CEF razina tj. stupanj znanja, te na temelju toga osoba može dokazati svoje jezične sposobnosti.

 

 

                 CEF STUPNJEVI i preporučeni fond sati


A1 – početni, pripremni (min 120 sati učenja)
A2 – temeljni, niži srednji (min 200 sati učenja)
B1 – razvojni, srednji (min. 300 sati učenja)
B2 – za samostalnog korisnika, viši srednji (min. 500 sati učenja)
C1 – napredni, za iskusnog korisnika (min. 750 sati učenja)
C2 – vrsni, za iskusnog korisnika (min 900 sati učenja)

CEF