Home           On-line prijava        

Text Box: O nama

Povijest

Stručni tim

Text Box: Tečajevi
Text Box: Prijevodi
Text Box: Popis tečajeva
Text Box: Telephone +385
(0)40 33 30 02

Fax + 385
(0)40 33 38 67

Standardi vijeća

CEF stupnjevi

Centar za strane jezike Memento

Bu-net d.o.o., Strahoninec, Čakovečka 89, 40 000 Čakovec, memento@hi.t-com.hr

 

Centar za strane jezike Memento osnovan je 2006. u sklopu poduzeća Bu-net d.o.o. Sve jača potreba za učenjem stranih jezika potaknula nas je da ponudimo vrhunsku edukaciju svim budućim polaznicima.

Konverzacijske metode čine okosnicu svakog tečaja stranih jezika,a  koje se nastavljaju na aktivno sudjelovanje svakog polaznika u bilo kojem vidu nastave. Stručni nastavnici u svaki tečaj unose jedinstveni pristup te svojom kreativnošću potiču rad polaznika.

Kako je edukacija izuzetno bitna, u sklopu cjeloživotnog obrazovanja organiziramo i razne druge tečajeve i radionice - brzo čitanje, NLP, prezentacijske vještine...

Svi predavači su stručnjaci specijalizirani za određeno područje. Stalno pratimo novosti na području jezične edukacije a isto tako na području akceleriranog čitanja, poboljšanja učenja, NLP vještina.

 

Vizija

Centar Memento osnovan je sa idejom trajne i korisnički 
orijantirane edukacije. Ciljano kreiranom nastavom pokušavamo zadovoljiti potrebe polaznika a isto tako uskladiti sve nastavne programe sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike, kojim se nastoji standardizirati učenje stranih jezika unutar cijele Europske unije.

 

Misija

Osnovna ideja Centra Memento zasnovana je na pružanju edukacijskih usluga poslovnim korisnicima i specijalizacija na području jezika struke.

U sklopu cjeloživotnog obrazovanja radimo na trajnom usavršavanju jezičnih vještina kako poslovnih korisnika tako i korisnika edukacije iz pojedinih dobnih i interesnih skupina.

 

Ciljevi

Stalnim usavršavanjem, praćenjem svjetskih trendova, usklađenjem nastave sa suvremenim trendovima nastojimo dati najbolju edukaciju svakom polazniku i korisniku naših usluga.

 

...jer znanje je najveće 
              
bogatstvo